SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

                                      Patlayıcı Madde İşlemleri Büro Amirliği

 

*Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi  Müracaatında İstenilecek Belgeler

1-Valilik Makamından Havaleli Dilekçe (Dilekçeye T.C. kimlik no yazılacak.),

2-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Talep Formu(Silah ve Patlayıcı Mad. Şb. Md. nden temin edilecek),

3-Öğrenim Durumu Belgesi Aslı ve Fotokopisi,

4-Sağlık Raporu (Psikolojik, Nörolojik veya Fiziki Bakımdan Sakınca Olmadığına Dair),

5-Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,

6-Sınav Ücreti 300 TL.

 

*Patlayıcı Madde Güvenlik Belgesi Müracaatında İstenilecek Belgeler

1-Valilik Makamından Havaleli Dilekçe(Dilekçeye T.C.Kimlik No Yazılacak.),

2-Sağlık Raporu (Psikolojik, Nörolojik veya Fiziki Bakımdan Sakınca Olmadığına Dair),

3-Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf.

*Patlayıcı Madde Satın Alma Ve Kullanma İzin Belgesi Müracaatında İstenilecek Belgeler

1-Valilik Makamından Havaleli Dilekçe,

2-Depolama İzin Belgesi,

3-Depo Tespit Tutanağı,

4-İhtiyaç Raporu,

5-Temsile Yetkili ve Sorumlu Kişi Taahhütnamesi,

6-Ateşçi Taahhütnamesi,

7-Nakilci Taahhütnamesi,

8-Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Aslı ve Fotokopisi,

9- Patlayıcı Madde Nakilci Güvenlik Belgesi Aslı ve Fotokopisi,

10-İşe Dair Belge,

11-Depo Muvafakatnamesi,

12-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigorta Poliçesi,

13-Nakilci Vekalatnamesi,

14-Eski İzin Belgesi Aslı ,

15-Ticaret Sicil Gazetesi,

16-Şirket İmza Sirküsü,

17-Patlayıcı Madde Deposunun 87/12028 Karar Sayılı Tüzük Hükümlerine Uygun Olması (Patlayıcı Madde Deposu Olanlar İçin),

18-Patlayıcı Madde Deposunun Güvenliğinin Sağlanması İçin Silah (Tabanca) taşıma ruhsatı almaya haiz en az üç kişinin görevlendirildiğine dair şirket yönetim kurulu kararı yazısı (Patlayıcı Madde Deposu Olanlar İçin),

19-Patlayıcı Deposunun Güvenliğini Sağlayan Bekçilerin Kullanması İçin Şirket Demirbaşına kayıtlı en az iki adet tabancanın şirket demirbaşına kayıtlı olduğuna dair şirket yönetim kurulu kararı ve demirbaş kaydı (Patlayıcı Madde Deposu Olanlar İçin),

20-Vergi Levha Fotokopisi,

21-Taş Ocakları İçin Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak patlayıcı madde kullanılmasında sakınca olmadığına dair yazı.

 ​

 
​​​