(b) Fahri Temsilciler

·        Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı

(c) Basın Mensupları

·        Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,

·        Sarı basın kartı fotokopisi.

(d) Kuyumcu ve Sarraflar

·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

·        Oda kayıt belgesi.

(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri

·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde         buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

·        Oda kayıt belgesi,

·        Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,

            Güvenlik belgesi olan kişilerden;

·        İş sahibinin yazılı müracaatı,

·        İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),

·        Güvenlik belgesi fotokopisi,

·        Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(f) Banka Müdürleri

·        Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

(g) Pilotlar

·        Kurum yazısı,

·        Pilotluk lisans fotokopisi.

(h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)

·        İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,

·        Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),

·        Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,

·        Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri

·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

·        Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,

·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

Bu bentle ilgili olarak, 11.12.1998 tarih ve 23550 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren EK-3’teki normlar uygulanacaktır.

 

 

(i) Sürü Sahipleri

·        Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,

·        Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,

·        Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.​