YABANCILARIN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ


TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLIĞINA MÜRACAAT İŞLEMLERİNDE GENEL HUSUSLAR

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun uygulanmasına dair yönetmeliğe göre vatandaşlık işlemleriyle ilgili müracaat makamlarının yurtdışında Türk Konsoloslukları, yurt içinde ilgili Valilikler olduğu, vatandaşlıkla ilgili her türlü başvuruda yapılması gerekli iş ve işlemlerin de illerde İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.

Vatandaşlığa alınma başvurusunda bulunan kişi hakkında, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte tespit edilmiş esaslara göre soruşturma yapılarak Türk Vatandaşlığına kabul için gerekli şartların bulunup bulunmadığı araştırılır.

Müracaatta İstenilen Belgeler:

1) Vatandaşlık İstemini belirten dilekçe,

2) Türkçe tercümesi ve noter tasdikli pasaport örneği,​

3) Noter tasdikli ikamet tezkeresi örneği,

4) Türk vatandaşı ile evli ise noterden tasdikli evlenme belgesi ve ilgili diğer belgeler


YABANCILARIN VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

Vatandaşlık ve Göçmen Büro Amirliğince Türk vatandaşlığına alınmak isteyen yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili Emniyet Müdürlüğümüzü ilgilendiren işlemler yapılmaktadır.

Türk vatandaşlığına alınmak için ilk müracaat yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise valilik havalesi ile İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne yapılır.

403 Sayılı Türk Vatandaşlığı kanuna göre yabancı uyruklu şahısların Türk Vatandaşlığına alınmaları için Türk soylu olanlara en az 2 yıl, Türk Soylu olmayanlara ise 5 yıl Türkiye'de kesintisiz ve kanuni ikamet etmiş olma şartı aranmaktadır. Türk vatandaşı ile evlenme nedeniyle Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılardan (erkek veya kadın) en az üç yıldan beri evli olma şartı aranmaktadır. K.K.T.C vatandaşları yurt dışında ilgili Türk temsilciliklerine, yurt içinde ise valiliklere Türk vatandaşı olmak istediklerini bildirdikleri takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanabileceklerdir.

Yurt içinde vatandaşlığımıza müracaat eden yabancı uyruklu şahısların evrakları İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından kabul edildikten sonra şubemize gönderilir.

Evrakların şubemize ulaşması ile Vatandaşlık masası tarafından;

Şahısları adreslerinden davet ederek önce Kimlik Tespiti ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne parmak izlerinin aldırılması için yazı ile beraber gönderilir.

Parmak izinden gelen şahıslar şubemiz İnceleme ve Dosya Tetkik Büro Amirliğine ilişik kaydı için gönderilir.

Yabancı şahıs ile Türkiye’ye ilk olarak ne sebeple, hangi tarihte, hangi hudut kapısından giriş yaparak geldiği, ülkemizde ne amaçlı ikamet izni aldığı, ne kadar ikamet ettiği hususlarında yazılı mülakat yapılır.

Yabancının suç kaydının bulunup bulunmadığı tespit edilir.

Tekemmül eden evrak İl Nüfus Vatandaşlık Müdürlüğü’ne gönderilir.​


 
 

​​​​