YABANCILARIN TÜRKİYE'DE İKAMET VE SEYAHATLERİ

PASAPORT İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri ile ilgili işlemler genel olarak 6458 sayılı kanun çerçevesinde yürütülmektedir.

Bir yabacının Türkiye'ye giriş yapabilmesi için yerine getirmesi gereken asgari şartlar şunlardır

·         Usulüne uygun muteber pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge taşımak,

·         Yurda giriş işlemini, yolcu giriş-çıkışları için belirlenmiş hudut kapılarından yapmak,

·         Giriş vizesi almak,

·         Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek yabancılardan olmamak,

Pasaportsuz, vesikasız veya usulüne uygun muteber olmayan pasaport veya vesikalarla Türkiye sınırlarına gelen yabancılar derhal geri çevrilerek ülkeye alınmazlar. Türkiye'ye pasaport veya yerine geçen bir belge ile girilmesi yönündeki kuralı ihlal edenler hakkında, vatandaş ve yabancı ayırımı gözetmeksizin adli işlem yapılarak, yabancılar haklarında yapılan adli işlem sonucunda sınır dışı edilirler. Hudut kapısı olarak belirlenen yerlerin dışından veya kabul edilebilir bir belgesi olmadığı halde ülkeye girebilmiş yabancıların, haklarında yapılacak adli işlemden sonra idare tarafından sınır dışı edilirler. Türkiye'de ikamet ve seyahat etmek hakkını haiz olabilmek için yabancıların Türkiye'ye girmesi yasaklanmamış ve Pasaport Kanunu hükümlerine uygun şekilde girmiş olmaları zorunludur.

Yabancının Türkiye'ye geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen bir belgeyle hudut kapılarımızdan usulüne uygun şekilde giriş yapması gerekmektedir. Yabancının Türkiye'ye gelişlerinde vize muafiyeti aynı zamanda bir vize türü olduğundan vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimizden almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.

Yurdumuzda İkamet edecek yabancıların geçerli pasaport veya pasaport yerine geçerli bir belge hamili olmaları gerektiğinden, geçerli pasaportu olmayan yabancılara aksine bir talimat alınmadıkça ikamet izni verilmez veya ikametleri uzatılmaz.

Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarını kullanarak Türkiye'ye giriş yapabilmektedirler ve üç aya kadar ikamet tezkeresi almadan kalabilmektedir. Ancak; herhangi bir amaca istinaden ikamet izni talep eden yabancıların sürelerinin sona ermeden muteber bir pasaport ibraz ederek yetkili Emniyet Makamlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

VİZE UYGULAMALARI

Yabancılar Türkiye'ye gelişlerinde vize muafiyetine sahip ülkeler ile vizeye tabi ülke vatandaşlarının Dış temsilciliğimizden almış oldukları amacına uygun veya hudut kapılarında pasaportlarına tatbik edilen bandrol vizelerle giriş yapabilirler.

Vize Muafiyeti: İkili veya çok taraflı anlaşmalarla Türkiye'ye girişlerinde vizeden muaf tutulan ülke vatandaşları, Türkiye'ye belirli sürelerle vizesiz giriş yapılabilmesini sağlar.

Bandrol vizeler: Bazı ülkelerin vatandaşları için bu vizeler hudut kapılarından girişte pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.

Meşru hatlı (Açıklamalı) Vizeler: Türkiye'ye gelmeden önce Dış Temsilciliklerimize müracaatta bulunularak pasaportlarına tatbik edilmek suretiyle vize etiketlerinin amaç bölümünde ( çalışma, öğrenim, tedavi vb.)kayıtlı ifadeler düşülerek belirli sürelerle verilerek giriş yapılabilmesini sağlar.​

 
 
​​​​