VİZE TÜRLERİ

Tek Giriş Vizesi: Türkiye'ye tek bir girişi sağlar. Verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmadığı takdirde geçerliliği kalmaz.

AÇIKLAMA: Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen tek giriş vizelerle Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine bağlı olarak ikamet tezkere almadan kalma hakkı sağlamaktadır. Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.)ilk girişten itibaren doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)

 Müteaddit Giriş Vizesi (Multiple): Verildiği tarihten itibaren üç ay, altı ay ve bir yıllık süreler zarfında Türkiye'ye sayısız giriş için geçerli olan vizeler müteaddit vizeler olarak tanımlanmıştır. Geçerlilik süresi içerisinde, Türkiye'ye her girişte ikamet süresi olarak belirtilen süre kadar oturma hakkı verir.

AÇIKLAMA:

A) Dış Temsilciliklerimiz tarafından verilen müteaddit vizelerle Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı vize süresi içerisinde vizesinin ikamet sürelerine baglı olarak her girişte ikamet süresi kadar kalma hakkı sağlamaktadır. Ancak; ikamet süresinin (90) doksan gün üzerinde olması durumunda (180 gün, 365 gün vb.) vize geçerlilik süresi içerisinde her girişte doksan güne kadar ikamet ve seyahat edebilirler.)

B) Hudut kapılarımızda verilen müteaddit vizelerle Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancılar ise Türkiye'ye ilk giriş yaptığı tarih itibariyle vizelerinin ikamet süresi içerisinde birden fazla giriş yapma hakkı sağlamaktadır.

Transit Vize: Başka ülkelere gitmek üzere Türkiye'den geçişi sağlamak üzere verilen vizedir. Türkiye'den tek bir geçiş için olanlara tek transit, bir gidiş ve dönüş için geçerli olanlara da çift transit vize denir. Transit vizeleri, veriliş tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye sınırlarından girilmek suretiyle kullanılmazsa geçerliliğini kaybeder. Üzerinde ikamet izni bakımından daha kısa bir süreyi gösteren kayıt yoksa, Türkiye'de azami bir ay süreyle kalma imkanı verir.

Çıkış Vizesi: Türkiye'den çıkış vizeye tabi değildir. Haymatloslara ve uyrukluk durumu düzgün olamayan yabancılara, Pasaport Kanununun 18'nci maddesi gereğince verilen pasaportlar bir ay içinde kullanılmadığı takdirde çıkış vizesine tabidir.

İKAMET İLE İLGİLİ GENEL HÜKÜMLER

Türkiye'de yabancılara verilen oturma izni "Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi" adı verilen bir belge ile tanzim edilmektedir.

Türkiye'de vize veya vize muhafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere yetkili Emniyet Makamlarına müracaat ederek ikamet tezkeresi almaları ve Türkiye'de ikamet edecek yabancıların İkamet sürelerinin bitimi itibariyle en geç on gün içerisinde sürelerini uzatmak zorundadırlar.

Çalışmak üzere gelenlerin her halükarda çalışmaya başlamazdan evvel bir ay içerisinde ikamet tezkeresi almış olması gerekmektedir. Bu süre içerisinde işlem yapmayanların Çalışma izinleri geçersiz olur.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yabancılara verdiği "Yabancılara Mahsus Kimlik Kartı" ikamet tezkeresi yerine geçen bir belge değildir.​

Yabancıların Türkiye'de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olmaları gerekmektedir.

Geçerli İkamet tezkeresi olup yurt dışına çıkış yapan vizeye tabi ülke vatandaşlarından, tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye'ye tekrar dönüşlerinde giriş vizesi şartı aranmaz. 

​​